• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ»! ΘΕΪΚΟΙ ΔΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΙ!

«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ»! ΘΕΪΚΟΙ ΔΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΙ!

ΠΈΜΠΤΗ 1/1/22 8:30 Μ.Μ. ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΌΣ ΚΎΚΛΟΣ ΡΓΑΣΙΩ͂Ν ΜΈ ΤΌΝ ΡΑΔΆΜΑΝΘΥ ΑΝΑΣΤΑΣΆΚΗ. ΜΆΘΗΜΑ ΚΑΊ ΔΙΑΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΤΕΛΕΤΉ.

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ – ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ 31 ΤΗ ΓΩΓΉ ΨΥΧΗ͂Σ! ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΉ ΚΑΊ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΉ ΣΧΟΛΉ – ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΡΧ. ΛΛΗΝΙΚΩ͂Ν – ΜΉΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: E-MAIL: IDEOTHEATRON@IDEOTHEATRON.GR | 6931191493

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας