• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!Μάθημα καί Διαλογιστική Τελετή!Ὅλοι οἱ Ὀρφικοί Ὕμνοι τῶν 12 Θεῶν καί τοῦ Θεοῦ Διονύσου!

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!Μάθημα καί Διαλογιστική Τελετή!Ὅλοι οἱ Ὀρφικοί Ὕμνοι τῶν 12 Θεῶν καί τοῦ Θεοῦ Διονύσου!

Μάθημα Κυριακής 07/01/24 11:00- 13:00 π.μ.
Διαδικτυακά μέσω zoom μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ

E-Learning ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα!

  • Διαδικτυακή Φιλοσοφική καί Μυθολογική Σχολή.
  • Μαθήματα Μυστηριακῆς Φιλοσοφίας καί Ἀποσυμβολισμοῦ Ἑλληνικῆς Μυθολογίας.
  • Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν • Ἐκδόσεις • Βιβλιοπωλεῖον.

Πληροφορίες συμμετοχῆς:
email: ideotheatron@ideotheatron.gr
Τηλ.: 6931191493

Ακολουθήστε μας στο: YouTube.:
ἸδεοΘέατρον https://www.youtube.com/@ideotheatron
Facebook Fanpage: ἸδεοΘέατρον, Ἑλληνικόν Πνεῦμα
https://www.facebook.com/RADAMANTHIS.ANASTASAKIS
Facebook Group: Πυθαγόρειος Φιλοσοφία
https://www.facebook.com/groups/aporrhta


Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας