• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • Θεουργία!«Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΩΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ!»Μέ βάση τήν Ὁρφική καί Πυθαγόρειο Διδασκαλία.

Θεουργία!«Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΩΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ!»Μέ βάση τήν Ὁρφική καί Πυθαγόρειο Διδασκαλία.

Μάθημα Δευτέρας 18/12/23 8:30-10:00 μ.μ.:
Διαδικτυακά μέσω zoom μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ

E-Learning ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα!

  • Διαδικτυακή Φιλοσοφική καί Μυθολογική Σχολή.
  • Μαθήματα Μυστηριακῆς Φιλοσοφίας καί Ἀποσυμβολισμοῦ Ἑλληνικῆς Μυθολογίας.
  • Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν • Ἐκδόσεις • Βιβλιοπωλεῖον.

Πληροφορίες συμμετοχῆς:
email: ideotheatron@ideotheatron.gr
Τηλ.: 6931191493

Ακολουθήστε μας στο:
YouTube.: ἸδεοΘέατρον https://www.youtube.com/@ideotheatron
Facebook Fanpage: ἸδεοΘέατρον, Ἑλληνικόν Πνεῦμα
https://www.facebook.com/RADAMANTHIS.ANASTASAKIS
Facebook Group: Πυθαγόρειος Φιλοσοφία
https://www.facebook.com/groups/aporrhta


Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας