• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • Πλατωνική Άκαδημία! Πλάτωνος: «ΠΟΛΙΤΕΙΑ!» Μυστηριακή ἑρμηνεία με σχόλια τοῦ Πρόκλου!

Πλατωνική Άκαδημία! Πλάτωνος: «ΠΟΛΙΤΕΙΑ!» Μυστηριακή ἑρμηνεία με σχόλια τοῦ Πρόκλου!

Μάθημα Τρίτης 9/7/24 9:00-10:15μ.μ.:

Διαδικτυακά μέσω zoom μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ

E-Learning ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα!

  • Διαδικτυακή Φιλοσοφική καί Μυθολογική Σχολή.
  • Μαθήματα Μυστηριακῆς Φιλοσοφίας καί Ἀποσυμβολισμοῦ Ἑλληνικῆς Μυθολογίας.
  • Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν • Ἐκδόσεις • Βιβλιοπωλεῖον.

Πληροφορίες συμμετοχῆς:
email: ideotheatron@ideotheatron.gr
Τηλ.: 6931191493

Ακολουθήστε μας στο:
YouTube.: ἸδεοΘέατρον https://www.youtube.com/@ideotheatron
Facebook Fanpage: ἸδεοΘέατρον, Ἑλληνικόν Πνεῦμα
https://www.facebook.com/RADAMANTHIS.ANASTASAKIS
Facebook Group: Πυθαγόρειος Φιλοσοφία


Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας