• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • Πυθαγόρειος Φιλοσοφία! ΑΥΤΟΜΥΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ! ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ!

Πυθαγόρειος Φιλοσοφία! ΑΥΤΟΜΥΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ! ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ!

Μάθημα Τετάρτης 10/7/24 9:00-10:15μ.μ.:

Διαδικτυακά μέσω zoom μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ

E-Learning ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα!

  • Διαδικτυακή Φιλοσοφική καί Μυθολογική Σχολή.
  • Μαθήματα Μυστηριακῆς Φιλοσοφίας καί Ἀποσυμβολισμοῦ Ἑλληνικῆς Μυθολογίας.
  • Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν • Ἐκδόσεις • Βιβλιοπωλεῖον.

Πληροφορίες συμμετοχῆς:
email: ideotheatron@ideotheatron.gr
Τηλ.: 6931191493

Ακολουθήστε μας στο:
YouTube.: ἸδεοΘέατρον https://www.youtube.com/@ideotheatron
Facebook Fanpage: ἸδεοΘέατρον, Ἑλληνικόν Πνεῦμα
https://www.facebook.com/RADAMANTHIS.ANASTASAKIS
Facebook Group: Πυθαγόρειος Φιλοσοφία


Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας