• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • Πυθαγόρειος Φιλοσοφία! Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ! «ΑΥΤΟΜΥΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΩΝ!»

Πυθαγόρειος Φιλοσοφία! Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ! «ΑΥΤΟΜΥΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΩΝ!»

Νέος Εἰσαγωγικός Κύκλος! Ἀπό τήν Θεωρία στήν Πράξη!
Πρακτικά Μαθήματα Αὐτογνωσίας καί Μυητικῆς Ἀγωγῆς!

Μάθημα Τετάρτης 14/2/24 8:30-10:00 μ.μ
Διαδικτυακά μέσω zoom μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ

E-Learning ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα!

  • Διαδικτυακή Φιλοσοφική καί Μυθολογική Σχολή.
  • Μαθήματα Μυστηριακῆς Φιλοσοφίας καί Ἀποσυμβολισμοῦ Ἑλληνικῆς Μυθολογίας.
  • Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν • Ἐκδόσεις • Βιβλιοπωλεῖον.

Πληροφορίες συμμετοχῆς:
email: ideotheatron@ideotheatron.gr
Τηλ.: 6931191493

Ακολουθήστε μας στο:
YouTube.: ἸδεοΘέατρον https://www.youtube.com/@ideotheatron
Facebook Fanpage: ἸδεοΘέατρον, Ἑλληνικόν Πνεῦμα
https://www.facebook.com/RADAMANTHIS.ANASTASAKIS
Facebook Group: Πυθαγόρειος Φιλοσοφία
https://www.facebook.com/groups/aporrhta


Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας