• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα Πρόγραμμα Μαθημάτων ἀπό 08/07 ἔως 12/07

ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα Πρόγραμμα Μαθημάτων ἀπό 08/07 ἔως 12/07

Δευτέρα 8/7/24 9:00-10:15 μ.μ.:
ΕΡΜΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΟΥΡΓΙΑ!


Τρίτη 9/7/24 9:00-10:15μ.μ.: Πλατωνική Άκαδημία!
Πλάτωνος: «ΠΟΛΙΤΕΙΑ!»
Μυστηριακή ἑρμηνεία μέ σχόλια τοῦ Πρόκλου!


Τετάρτη 10/7/24 9:00-10:15μ.μ.: Πυθαγόρειος Φιλοσοφία!
ΑΥΤΟΜΥΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ!
ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ!


Πέμπτη 11/7/24 9:00-10:15μ.μ.: Θεϊκοί Δια-Λογισμοί!
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΡΜΟΥ!


Παρασκευή 12/7/24 9:00-10:15μ.μ.
Ὁμήρου: «ΙΛΙΑΣ» Μυστηριακός Ἀποσυμβολισμός!

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας