• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • Ὁμήρου: ΙΛΙΑΣ! «Ἀγαμέμνονος Ἀριστεία». Ραψ. Λ΄ Πνευματική Ἑρμηνεία τοῦ Ὁμηρικοῦ Λόγου!

Ὁμήρου: ΙΛΙΑΣ! «Ἀγαμέμνονος Ἀριστεία». Ραψ. Λ΄ Πνευματική Ἑρμηνεία τοῦ Ὁμηρικοῦ Λόγου!

Ὁμήρου: ΙΛΙΑΣ! «Ἀγαμέμνονος Ἀριστεία». Ραψ. Λ΄ Πνευματική Ἑρμηνεία τοῦ Ὁμηρικοῦ Λόγου!

Οἱ Τρῶες διαιροῦνται σέ 5 τάξεις καί ἐπιτίθενται κατά τοῦ τείχους τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Σαρπηδών γκρεμίζει μία ἔπαλξη καί ὁ Ἔκτωρ κτυπῶντας μέ λίθους τίς πύλες ἀνέβηκε πάνω στά πλοῖα καί μαζί του ὅλοι οἱ ἄλλοι Τρῶες….

Μάθημα Παρασκευής 17/02 στις 7:30μ.μ. Μέ τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ καί τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη.

 

Τρόποι παρακολούθησης: Διά ζώσης Ἐπικτήτου 1 Παγκράτι ἤ διαδικτυακά μέσω zoom.

Πληροφορίες συμμετοχῆς:

Ακολουθήστε μας στο:

YouTube.: ἸδεοΘέατρον

Facebook Fanpage: ἸδεοΘέατρον, Ελληνικόν Πνεύμα, Διαδικτυακά Μαθήματα Φιλοσοφίας, Μυθολογίας

Facebook Group: Πυθαγόρειος Φιλοσοφία

 

ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα • Διαδικτυακή Φιλοσοφική Μυθολογική Σχολή • Ἐκδόσεις.

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας