“ΤΑΝ ΣΑΜΕΡΟΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ”! Θεϊκοί Διαλογισμοί

Μάθημα καί Διαλογιστική Τελετή. https://www.ideotheatron.gr

Μυστηριακός Κύκλος ργασιν μέ τόν Ραδάμανθυ ‘Αναστασάκη.

Τρόπος παρακολούθησης: Διαδικτυακά μέσω zoom.

Πληροφορίες συμμετοχς: email: ideotheatron@ideotheatron.gr Τηλ.: 6931191493

Youtube.: δεοΘέατρον

δεοΘέατρον – λληνικόν Πνεμα • Διαδικτυακή Φιλοσοφική Μυθολογική Σχολή • κδόσεις.

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας