Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

Σ. Νάγου: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ»!
Ε. Γαβρᾶ: «Η ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ»! e-learning.

Δευτ.: 5/12/22 7:30 μ.μ. Ἰδεοθέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα • Ἐκδόσεις Ἐπικτήτου 1 Παγκράτι μέ ταυτόχρονη ἀναμετάδοση μέσω zoom. https://www.ideotheatron.gr • Διαδικτυακή Φιλοσοφική Μυθολογική Σχολή • Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν Παίδων – Ἐνηλίκων • Ὁμήρου Παιδεία! Πληροφορίες: email: ideotheatron@ideotheatron.gr | 6931191493. Youtube.: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας