• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • «Ἡ Μυητική Πορεία τοῦ Θείου Ἀπολλωνίου Τυανέως, Σικελία, Ἑλλάδα, Αἴγυπτος»!

«Ἡ Μυητική Πορεία τοῦ Θείου Ἀπολλωνίου Τυανέως, Σικελία, Ἑλλάδα, Αἴγυπτος»!

Μέ τόν Ραδάμανθυ ‘Αναστασάκη. Τρίτη 6/12/22 7:30-9:00 μ.μ. e-learning μέσω zoom δεοθέατρον – λληνικόν Πνεμα • κδόσεις. https://www.ideotheatron.gr • Διαδικτυακή Φιλοσοφική Μυθολογική Σχολή • Μαθήματα ρχαίων λληνικν Παίδων – νηλίκων • μήρου Παιδεία! Πληροφορίες: email: ideotheatron@ideotheatron.gr | 6931191493. Youtube.: ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ.

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας