• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • Θεϊκοί Δια-Λογισμοί!«Ο ΘΕΟΣ ΑΡΗΣ!» Πνευματική Ἐργασία.Μυστηριακή Ἑρμηνεία τοῦ Ὀρφικοῦ Ὕμνου τοῦ Ἄρεως!

Θεϊκοί Δια-Λογισμοί!«Ο ΘΕΟΣ ΑΡΗΣ!» Πνευματική Ἐργασία.Μυστηριακή Ἑρμηνεία τοῦ Ὀρφικοῦ Ὕμνου τοῦ Ἄρεως!

Μάθημα Πέμπτης 2/11 8:30-10:00 μ.μ.:
Μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ.
Μόνο διαδικτυακά μέσω zoom.

E-Learning ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα!

  • Διαδικτυακή Φιλοσοφική καί Μυθολογική Σχολή.
  • Μαθήματα Μυστηριακῆς Φιλοσοφίας καί Ἀποσυμβολισμοῦ Ἑλληνικῆς Μυθολογίας.
  • Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν • Ἐκδόσεις • Βιβλιοπωλεῖον.

Πληροφορίες συμμετοχῆς:
email: ideotheatron@ideotheatron.gr
Τηλ.: 6931191493

Ακολουθήστε μας στο:
YouTube.: ἸδεοΘέατρον https://www.youtube.com/@ideotheatron
Facebook Fanpage: ἸδεοΘέατρον, Ἑλληνικόν Πνεῦμα
https://www.facebook.com/RADAMANTHIS.ANASTASAKIS
Facebook Group: Πυθαγόρειος Φιλοσοφία
https://www.facebook.com/groups/aporrhta


Κοινοποίηση

Leave the first comment

Φορμα επικοινωνίας