• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • Πλωτίνου: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ!Πλατωνική Ἀκαδημία Ἰδεοθέατρου – Ἑλληνικοῦ Πνεύματος!

Πλωτίνου: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ!Πλατωνική Ἀκαδημία Ἰδεοθέατρου – Ἑλληνικοῦ Πνεύματος!

Πλωτίνου: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ!
Πλατωνική Ἀκαδημία Ἰδεοθέατρου – Ἑλληνικοῦ Πνεύματος!

Μάθημα Σαββάτου 27/01/24 6:30-8:00 μ.μ
Διαδικτυακά μέσω zoom μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ

E-Learning ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα!

  • Διαδικτυακή Φιλοσοφική καί Μυθολογική Σχολή.
  • Μαθήματα Μυστηριακῆς Φιλοσοφίας καί Ἀποσυμβολισμοῦ Ἑλληνικῆς Μυθολογίας.
  • Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν • Ἐκδόσεις • Βιβλιοπωλεῖον.

Πληροφορίες συμμετοχῆς:
email: ideotheatron@ideotheatron.gr
Τηλ.: 6931191493

Ακολουθήστε μας στο: YouTube.:
ἸδεοΘέατρον https://www.youtube.com/@ideotheatron
Facebook Fanpage: ἸδεοΘέατρον, Ἑλληνικόν Πνεῦμα
https://www.facebook.com/RADAMANTHIS.ANASTASAKIS
Facebook Group: Πυθαγόρειος Φιλοσοφία
https://www.facebook.com/groups/aporrhta


Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας