ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

Στα πρόθυρα του Αγαθού βρίσκονται 3 Μονάδες: Η Συμμετρία, η Αλήθεια και το Κάλλος. 

Πλάτωνος Φίληβος 

Οι ρυθμοί των κιόνων είναι έκφραση των 3 αυτών Μονάδων. 

Ο Δωρικός ρυθμός μιμείται την Ισχύ, με την στήριξη μεγάλων βαρών και άρα την Συμμετρία, γιατί μόνο η Συμμετρία είναι ισχυρή. 

Ο Ιωνικός ρυθμός αντιστοιχεί στην Σοφία και κατ’ επέκταση στην Αλήθεια, καθώς η σπείρα υπαινίσσεται την νοητική δύναμη. 

Ο Κορινθιακός ρυθμός εκπροσωπεί το Κάλλος, αφού, ως ο πλέον διακεκοσμημένος, μιμείται την λεπτότητα και την χάρη. 

Βιτρούβιος, Περί Αρχιτεκτονικής

Οι 3 ρυθμοί αποτελούν έκφραση και των 3 τμημάτων της ψυχής.

Ο Δωρικός ρυθμός μιμείται την Ισχύ του Θυμοειδούς, του Συναισθήματος. 

Ο Ιωνικός ρυθμός εκπροσωπεί την Σοφία του Λογιστικού, της Νοήσεως. 

Ο Κορινθιακός ρυθμός αντιστοιχεί στο Κάλλος του Επιθυμητικού, του Έρωτος. 

Η Σφραγίδα και το Μεγαλείο της Πνευματικής Ελλάδος!

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας