Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος είναι ένας μικρός κόσμος
και υπάρχουν μέσα σε αυτόν κατά τρόπο μερικό,
όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο κατά τρόπο θεϊκό και καθολικό.
Υπάρχει μέσα μας:
1) ενεργητικός νους: όμοιος με τον καθολικό κοσμικό αιθέρα
2) ψυχή λογική: συγκροτημένη από τις δύο κοσμογονικές ουσίες
3) όχημα αιθέριο: φύσει ανάλογο με τον ουρανό
4) σώμα γήινο: δομημένο από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης.

Πρόκλου, εις Πλάτωνος Τίμαιον

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας