Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

Ο Προμηθέας (προ-μήδομαι: προνοώ) είναι εκείνος που δωρίζει στους ανθρώπους τον νου, ο οποίος υπολογίζει, πριν από τις εκβάσεις, όσα πρόκειται να συμβούν και τον οποίο έχουν οι άνθρωποι, αφού προσέλαβαν νοητική ζωή.
Το κρύψιμο του πυρός είναι η αόρατη συγκέντρωση της νοητικής και τεχνικής ζωής, με την οποία ο απρόσωπος Δημιουργός Αιθήρ του Διός δημιούργησε τον Κόσμο.
Το πυρ, που είναι αίτιο φωτός, αποτελεί εικόνα του τεχνικού νου, ενώ η κλοπή, ή ορθά, η χορηγία του πυρός, δηλώνει τη «μετάθεσιν» (μεταφορά) από το νοητό και αφανές στο αισθητό και «ἀλλότριον» (ξένο).
Γιατί κάθε κλοπή στην πραγματικότητα αποτελεί μυστική μεταφορά του ξένου.
Τον τεχνικό νου έχει δώσει, λοιπόν, ο Προμηθέας και στις ψυχές που εξέπεσαν εδώ κάτω.
Γι’ αυτό ο μύθος αποκάλεσε αυτή την χορηγία κλοπή, επειδή μέσω του Προμηθέα δόθηκε στις ψυχές που κατέβηκαν στον τόπο αυτό, που τους είναι ξένος.

Πρόκλου, Υπόμνημα εις τα Ησιόδου Έργα και Ημέρες

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας