Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΛΥΣΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΛΥΣΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ
Σωκράτης: Θα σου πω, Ίωνα, τι κατά τη γνώμη μου συμβαίνει. Δεν είναι βέβαια η τεχνική… αλλά κάποια θεϊκή δύναμη που σε εμπνέει, όπως συνέβη με την πέτρα που ο Ευριπίδης ονόμασε μαγνητική… Αυτός ο λίθος όχι μόνο έλκει τους σιδερένιους κρίκους αλλά τους δίνει και τη δύναμη να μπορούν να κάνουν ό,τι και ο μαγνήτης, να μαγνητίζουν δηλαδή άλλους κρίκους, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται μεγάλη αλυσίδα σιδερένιων κρίκων ενωμένων μεταξύ τους. Η δύναμή τους οφείλεται στον λίθο αυτό. Με τον ίδιο τρόπο και η Μούσα δημιουργεί ενθέους και από τους ενθέους τούτους σχηματίζεται πλήθος άλλων που εκστασιάζονται.
Πλάτωνος Ίων 533d-e

{ΣΩ.} …Ἔρχομαί γέ σοι ἀποφανούμενος…ὦ Ἴων, ὅ μοι δοκεῖ τοῦτο εἶναι. ἔστι γὰρ τοῦτο τέχνη μὲν οὐκ ὂν…, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, θεία δὲ δύναμις ἥ σε κινεῖ, ὥσπερ ἐν τῇ λίθῳ ἣν Εὐριπίδης μὲν Μαγνῆτιν ὠνόμασεν… καὶ γὰρ αὕτη ἡ λίθος οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς δακτυλίους ἄγει τοὺς σιδηροῦς, ἀλλὰ καὶ δύναμιν ἐντίθησι τοῖς δακτυλίοις ὥστ᾽ αὖ δύνασθαι ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖν ὅπερ ἡ λίθος, ἄλλους ἄγειν δακτυλίους, ὥστ᾽ ἐνίοτε ὁρμαθὸς μακρὸς πάνυ σιδηρίων καὶ δακτυλίων ἐξ ἀλλήλων ἤρτηται· πᾶσι δὲ τούτοις ἐξ ἐκείνης τῆς λίθου ἡ δύναμις ἀνήρτηται. οὕτω δὲ καὶ ἡ Μοῦσα ἐνθέους μὲν ποιεῖ αὐτή, διὰ δὲ τῶν ἐνθέων τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων ὁρμαθὸς ἐξαρτᾶται.

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας