Πλωτίνου «Περί Ευδαιμονίας της ψυχής»

Πλωτίνου: «Περί Εὐδαιμονίας τῆς Ψυχῆς»!

Μάθημα Σαββάτου 10/12/2022 7:30 μ.μ. μέ τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ.

Τρόποι παρακολούθησης: Διά ζώσης Ἐπικτήτου 1 Παγκράτι ἤ διαδικτυακά μέσω zoom.

Πληροφορίες συμμετοχῆς: email: ideotheatron@ideotheatron.gr Τηλ.: 6931191493

https://www.ideotheatron.gr

Youtube.: ἸδεοΘέατρον

ἸδεοΘέατρον – Ἑλληνικόν Πνεῦμα • Διαδικτυακή Φιλοσοφική Μυθολογική Σχολή • Ἐκδόσεις.

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας