ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σέ κάθε μάθημα καί νέο Πλατωνικό κείμενο! 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ – ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΛΟΥ.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ.

Τό Ἰδεοθέατρον, σᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά γνωρίσετε τὴν βάση τήν παγκοσμίου φιλοσοφίας. Ἡ παρακολούθηση τοῦ συνόλου τῶν πλατωνικῶν ἔργων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους παρέχει στοὺς ἀκροατὲς τὴν δυνατότητα ἐφοδιαστοῦν γνωσιολογικὰ μὲ τὴν πολυτιμότερη παρακαταθήκη ποὺ ἄφησε στὴν ἀνθρωπότητα ὁ κορυφαῖος φιλόσοφος Πλάτων, τὴν ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ, ἐρεύνης καὶ ἀναζητήσεως τῆς ἀληθείας καθώς καί τήν ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΙΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ἰδανική μέθοδο διαπαιδαγωγήσεως καί αὐτογνωσίας. Ἡ Φιλοσοφία εἶναι βίωμα! Ζωὴ ἀφιερωμένη στὴν συνεχῆ ἐνεργὸ προσωπικὴ ἀναζήτηση. τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀρετῆς.

«Ὅλη ἡ Δυτική Φιλοσοφία εἶναι μία σειρά ἀπό ὑποσημειώσεις στὸν Πλάτωνα». Whithead

Πλάτων ὁ Θεμελιωτής τοῦ παγκόσμιου φιλοσοφικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ στοχασμοῦ.
Θαυμάζω σημαίνει ἀπορῶ – διερευνῶ. Ἀρχή δηλαδή τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ συνεχής ἔρευνα, ἡ ἀδιάκοπη ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας. Οἱ Πλατωνικές ἰδέες μποροῦν νὰ γίνουν ὁ ἄριστος ὁδηγός τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἑρμηνεία τους βάσει τῶν λειτουργιῶν τῶν φυσικῶν καί πνευματικῶν νόμων τῆς Ὀρφι- κοπυθαγορείου παραδόσεως, ὅπως καί τῶν σχολίων τοῦ Πρόκλου βοηθοῦν στὴν συνειδητοποίηση, ὥστε νὰ γίνουν πράξη ζωῆς, βίωμα ψυχῆς. Γιὰ τὴν σύνδεση τῶν θείων Ἰδεῶν μὲ τὴν ἀνθρώπινη συνείδηση λειτουργεῖ ὁ Ἔρως. Ὡθεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ τείνει πρὸς τοὺς Θεούς καὶ τοὺς Θεούς νὰ κλείνουν πρὸς ἐκεῖνον. Ἔρως καὶ Λόγος ταυτοσημαίνονται. Ὁ Ἔρως, σύμφωνα μὲ τὸν Πλατωνικό Κρατύλο, συγγενεύει ἐτυμολογικά μὲ τὸν λόγο (εἴρειν: λέγειν). Οἱ ρίζες ΛΕΓ καὶ ΛΕΧ ἀποδεικνύουν τὴν σχέση τοῦ ΛΟΓΟΥ μὲ τὸν ΕΡΩΤΑ. Ρίζα ΛΕΓ: Συγκεντρώνω, πλαγιάζω ἐρωτικά. Ὁ ἐρευνητής τῶν λειτουργιῶν τῆς φύσεως ἵσταται μὲ θαυμασμό καὶ δέος μπροστά στὸ ἄπειρο βάθος καὶ ὕψος τῶν συνειδητοποιήσεων καὶ ὑποκλίνεται μπροστά στὸ θαῦμα αὐτό, στὸ ἀπέραντο μεγαλεῖο τῆς φύσεως καὶ τὸ ἀτελεύτητο τῶν νόμων καὶ λειτουργιῶν της, στὸν Σωκρατικό – Πλατωνικό Φιλόσοφο, Ἕλληνα Λόγο καὶ στὸν Ἀπρόσωπο Ἔρωτα!

Ἡ ἵδρυση τῆς Πλατωνικῆς Ἀκαδημίας ἀποτελεῖ τὸ πλέον ἀξιομνημόνευτο γεγονὸς στὴν ἱστορία τῆς παγκόσμιας ἐπιστήμης. (917 ἔτη λειτουργοῦσε πρίν τήν κλείσει μέ διάταγμα ὁ Ἱουστινιανός τό +529). Τὸ πρῶτο Πανεπιστήμιο στὸν κόσμο καὶ ἔδωσε στὴν ἀνθρωπότητα παρακαταθῆκες καὶ πνευματικούς θησαυρούς ποὺ διαχρονικά ἀπετέλεσαν τὸν κινητήριο μοχλό γιὰ τὴν πνευματική πορεία ἀλλά καὶ σὲ δύσκολες στιγμές, τὴν ἀναγέννηση τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ Πλατωνική ἅλυσος ἦταν καὶ ὁ πυρήνας ἀντίστασης στὶς ἑκάστοτε ἐπαπειλούμενες προσπάθειες πνευματικοῦ σκοταδισμοῦ καὶ μισαλλοδοξίας καὶ πολλοί ἀπό τοὺς φιλοσό-φους ποὺ δίδασκαν ἀλλά καὶ διηύθυναν τὴν Ἀκαδημία ἀντιστάθηκαν ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του καὶ διέσωσαν μοναδικούς πνευματικούς θησαυρούς ποὺ ἀποτελοῦν σήμερα ἀντικείμενο μελέτης ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων παγκοσμίως. «Ὅλη ἡ Δυτική Φιλοσοφία εἶναι μία σει-ρά ἀπό ὑποσημειώσεις στὸν Πλάτωνα». Whithead 2400 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή της. Τό Ἰδεοθέατρον τιμῶντας τόν θεῖο Πλατωνικό Ὀρίζοντα, σᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά γνωρίσετε τὴν βάση τῆς παγκοσμίου φιλοσοφίας. Ἡ παρακολούθηση τοῦ συνόλου τῶν πλατωνικῶν ἔργων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους παρέχει στοὺς ἀκροατὲς τὴν δυνατότητα ἐφοδιαστοῦν γνωσιολογικὰ μὲ τὴν πολυτιμότερη παρακαταθήκη ποὺ ἄφησε στὴν ἀνθρωπότητα ὁ κορυφαῖος φιλόσοφος Πλάτων, τὴν ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ, μέθοδο ἐρεύνης καὶ ἀναζητήσεως τῆς ἀληθείας καθώς καί τήν ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΙΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, ἰδανική μέθοδο διαπαιδαγωγήσεως καί αὐτογνωσίας. Ἡ Φιλοσοφία εἶναι βίωμα! Ζωὴ ἀφιερωμένη στὴν συνεχῆ ἐνεργὸ προσωπικὴ ἀναζήτηση. τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀρετῆς.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

 1.  ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ – ΗΘΙΚΟΣ – ΦΑΙΔΩΝ
 2. ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ – ΛΟΓΙΚΟΣ – ΚΡΑΤΥΛΟΣ
 3. ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ – ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ
 4.  ΠΕΡΙ ΟΝΤΟΣ – ΛΟΓΙΚΟΣ – ΣΟΦΙΣΤΗΣ
 5. ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ – ΛΟΓΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
 6. ΠΕΡΙ ΙΔΕΩΝ – ΛΟΓΙΚΟΣ – ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ
 7. ΠΕΡΙ ΗΔΟΝΗΣ – ΗΘΙΚΟΣ – ΦΙΛΗΒΟΣ
 8.  ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΟΥ – ΗΘΙΚΟΣ – ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
 9. ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ – ΗΘΙΚΟΣ – ΦΑΙΔΡΟΣ
 10. ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α
 11. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Β
 12. ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΚΕΡΔΙΑΣ – ΗΘΙΚΟΣ – ΙΠΠΑΡΧΟΣ
 13. ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΗΘΙΚΟΣ – ΕΡΑΣΤΑΙ
 14. ΠΕΡΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ – ΘΕΑΓΗΣ
 15. ΠΕΡΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ – ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ – ΧΑΡΜΙΔΗΣ
 16. ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΗΘΙΚΟΣ – ΛΑΧΗΣ
 17. ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ – ΛΥΣΙΣ
 18. ΕΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ – ΕΥΔΗΜΟΣ
 19. ΣΟΦΙΣΤΑΙ – ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΣ – ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
 20. ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ – ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ – ΓΟΡΓΙΑΣ
 21. ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ- ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ – ΜΕΝΩΝ
 22. ΠΕΡΙ ΚΑΛΟΥ- ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ – ΙΠΠΙΑΣ ΜΕΙΖΩΝ
 23. ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΥΣ-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ – ΙΠΠΙΑΣ ΕΛΑΣΣΩΝ
 24. ΠΕΡΙ ΙΛΙΑΔΟΣ – ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ – ΙΩΝ
 25. ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ – ΗΘΙΚΟΣ – ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ
 26. ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ – ΗΘΙΚΟΣ – ΚΛΕΙΤΟΦΩΝ
 27. ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ – ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ – ΜΙΝΩΣ
 28. ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΝΟΜΙΣ
 29. ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ – ΗΘΙΚΟΣ – ΚΡΙΤΙΑΣ
 30. ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ
 31. ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ – ΦΥΣΙΚΟΣ –  ΤΙΜΑΙΟΣ
 32. ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ – ΝΟΜΟΙ
 33. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΛΥΣΟΣ: Σπεύσιππος – Ξενοκράτης – Πολέμων – Κράτης ὁ Ἀθηναῖος – Ἀρκεσίλαος – Λακύδης – Τηλεκλής Εὔανδρος – Ἡγήσινος – Καρνεάδης – Κράτης ἐκ Ταρσοῦ – Κλειτόμαχος – Φίλων ἐκ Λαρίσσης (Καταστροφή Ἀκαδημίας ἀπό τόν Σύλλα – 86) Ἀντίοχος Ἀσκαλὼν – Πλούταρχος Ἀθηναῖος-Συριανός – Πρόκλος – Μαρίνος – Ἰσίδωρος – Δαμάσκιος – Σιμπλίκιος ὁ Κίλιξ – Εὐλάμιος ὁ Φρὺξ – Πρισκιανός ὁ Λυδός – Ἑρμείας ἐκ Φοινίκης – Διογένης ἐκ Φοινίκης. ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ.

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας