ΟΡΦΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΟΡΦΙΚΗ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ * ΟΡΦΙΚΗ ΨΥΧΟΓΟΝΙΑ * ΟΡΦΙΚΗ ΘΕΟΓΟΝΙΑ * ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ * ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ

Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ. Δαμασκίου: ΠΕΡΙ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΧΩΝ. Πρόκλου: ΟΡΦΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ. Ἰαμβλίχου: ΠΕΡΙ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ.

Ἀναλυτική παρουσίαση καί άνάλυση ὅλων τῶν θείων ἱερῶν Ὕμνων
καί ὅλων τῶν κειμένων τῆς Ὀρφικῆς Θεολογίας.

 

Οἱ Ἱεροί Ὀρφικοί Ὕμνοι, ἀποβλέπουν στήν δημιουργία πνευματικοῦ κλίματος γιά τήν ἐπιτέλεση θεραπείας, ἱερουργίας ἢ καί θεοφάνειας.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΗΡΩΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ * ΒΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ!

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας