ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ Γνωρίζοντας καί βιώνοντας τήν ἑνότητα τῆς Καθολικῆς Ζωῆς. Ὁ Ἄνθρωπος εἶναι ἕνας μικρόκοσμος. Ὅλες οἱ Ἱεραρχίες τῶν Οὐρανῶν ὑπάρχουν μέσα του. Ὅμως, στήν πραγματικότητα, πρόκειται γιά Μία Ὕπα-ρξη. Ὁ Μακρόκοσμος και ὁ Μικρόκοσμος ὑπάρχουν μόνον ὅταν παρατηροῦνται ἀπό μία περιορισμένη συνειδητότητα. «Ὅπως εἶναι τό Ἔσω, ἔτσι εἶναι καί τό Ἔξω. Ὅπως εἶναι τά ἄνω, ἔτσι εἶναι καί τά κάτω. Δέν ὑπάρχει παρά Μία Ζωή – Ἀριθμοί καί Νόμοι. ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΡΡΗΤΟΥ ΕΝΟΣ – ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΩΝ! ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΗΣ ΠΑΙΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ. ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΝΕΡΤΕΡΙΑ – ΨΥΧΟΣΤΑΣΙΑ – ΝΕΚΥΙΑ – ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ. Τί εἶναι ἡ φιλοσοφία; Μελέτη Θανάτου! Μελέτη ὄλων τῶν ἀρχαίων κειμένων, παραδόσεων καί ἐσχατολογικῶν μύ- θων γιά τά στάδια τοῦ θανάτου καί τήν πορεία τῆς ψυχῆς ἔως τήν νέα ἐνσάρκωση. Ὀδηγίες γιά τίς ἀπελθούσες ψυ-χές, περιγραφή τῶν τόπων διαμονής τῶν νεκρῶν, τό Δικαστήριο τῶν ψυχῶν, ποινές καί ἀνταμοιβές, τά εἰδεχθή φάσματα, ἐπιλογή νέας ἐνσαρκώσεως … «Ότι παλαιός ο λόγος, Ορφικός τε γαρ και Πυθαγόρειος, ο πάλιν άγων τας ψυχάς εις το σώμα και πάλιν από του σώματος ανάγων και τούτο κύκλω πολλάκις».

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας