ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Ο πατέρας και ο ποιητής (δημιουργός) έχουν διαφορά μεταξύ τους.

Ο πρώτος είναι αίτιος ολόκληρης της υπόστασης και ο δεύτερος είναι αίτιος της διακόσμησης, της τάξης και γενικά της διαμορφωτικής αιτίας.

Ο πρώτος είναι χορηγός της ουσίας και της ένωσης, ενώ ο δεύτερος χορηγός των δυνάμεων και της πολύμορφης ουσίας.

Ο πρώτος συγκρατεί τα πάντα σταθερά μέσα του, ενώ ο άλλος είναι αίτιος της προόδου και της γεννήσεως .

Ο πρώτος δηλώνει την απόρρητη και θεϊκή πρόνοια, ενώ ο δεύτερος την άφθονη μετάδοση των λογικών προσδιορισμών.

Πρόκλος

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας