• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • Ἡ Πυθαγόρεια Μέθοδος Ἐξαγνισμοῦ τῆς Ψυχῆς καί ἡ Ἀποβολή τῶν Παθῶν

Ἡ Πυθαγόρεια Μέθοδος Ἐξαγνισμοῦ τῆς Ψυχῆς καί ἡ Ἀποβολή τῶν Παθῶν

Μάθημα Τετάρτης 07/12/2022 7:30 μ.μ. μέ τήν Εύρυνόμη Γαβρ καί τόν Ραδ. ναστασάκη.

Τρόποι παρακολούθησης: Διά ζώσης πικτήτου 1 Παγκράτι   διαδικτυακά μέσω zoom.

Πληροφορίες συμμετοχς: email: ideotheatron@ideotheatron.gr |Τηλ.: 6931191493

https://www.ideotheatron.gr 

Youtube.: δεοΘέατρον

δεοΘέατρον – λληνικόν Πνεμα • Διαδικτυακή Φιλοσοφική Μυθολογική Σχολή • κδόσεις.

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας