• Ιδεοθέατρον
  • Blog
  • Ἰχώρ! Τό αἷμα τῶν Θεῶν καί ἡ Μυστική σημασία του! Διομήδους Ἀριστεία. Ε’ Ιλιάδος.

Ἰχώρ! Τό αἷμα τῶν Θεῶν καί ἡ Μυστική σημασία του! Διομήδους Ἀριστεία. Ε’ Ιλιάδος.


Μάθημα Παρασκ. 09/12/2022 7:30 μ.μ. μέ τήν Εύρυνόμη Γαβρ καί τόν Ραδ. ναστασάκη.

Τρόποι παρακολούθησης: Διά ζώσης πικτήτου 1 Παγκράτι διαδικτυακά μέσω zoom.

Πληροφορίες συμμετοχς: email: ideotheatron@ideotheatron.gr Τηλ.: 6931191493

https://www.ideotheatron.gr

Youtube: δεοΘέατρον. 

δεοΘέατρον – λληνικόν Πνεμα • Διαδικτυακή Φιλοσοφική Μυθολογική Σχολή • κδόσεις.

Κοινοποίηση

Φορμα επικοινωνίας